Đá Cầu Thang

🍁🍁🍁
Ngọt ngào như nắng
Dịu dàng như mây
Nhẹ nhàng như gió 🍂🍂
Đã láp xong em đá Trắng Sứ Dai cho khách. Khách ưng quá gật đầu lia lịa luôn ak
Mọi chi tiết liên hệ: 090.628.0909 / 0917.45/3333
Website; daiviethoang.com / tdstone.vn