Bệnh Viện Đa Khoa Phúc Yên

 

Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc

Năm thi công: 2017