Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam

 

Địa chỉ: 102 Quán Thánh – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Năm thi công: 2015