Đảo Ngọc Hotel – Resort Bán đảo Nghi Sơn

 

Địa chỉ: Bán đảo Nghi Sơn – Thanh Hóa

Năm thi công: 2015