Helios Tower

 

Địa chỉ: 75 Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội

Năm thi công: 2016- 2017