Khu đô thị sinh thái Xuân Phương

 

Địa chỉ: Xuân Phương – Hà Nội

Năm thi công: 2016