Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Mê Linh

 

Địa chỉ : Mê Linh – Hà Nội

Năm thi công: 2010