Nhà thi đấu trường Amsterdam Hà Nội

 

Địa chỉ: Trung Hoà – Nhân Chính – Cầu Giấy – Hà Nội

Năm thi công : 2010