Thư viện Hà Nội

Điạ chỉ: 47 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Thi công: 2008