Trụ sở tập đoàn xây dựng Phương Huy

 

Địa chỉ: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội

Năm thi công : 2009