Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hòa Phát

 

Địa chỉ: Mỹ Đình –  Hà Nội

Năm thi công: 2010