Trung tâm đào tạo CNTT&TT giai đoạn 2 thành phố Hà Nội

Địa chỉ: Số 1 – Hoàng Đạo Thuý – Thanh Xuân – Hà Nội