Trung tâm đào tạo CNTT&TT Giai đoạn 2 TP Hà Nội

 

Địa chỉ: Số 01 Hoàng Đạo Thuý – Thanh Xuân – Hà Nội

Năm thi công : 2014