Trung tâm quốc gia điều hành quản lý ứng phó thảm hoạ và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 1

 

Địa chỉ: Long Biên – Hà Nội

Năm thi công: 2016