Chung cư NC2 – Khu đô thị Cầu Bươu

Công trình: Chung cư NC2 – Khu đô thị Cầu Bươu

Địa chỉ: Ngũ Hiệp_Thanh Trì_ Hà Nội

Hạng mục: ốp mặt tiền