Trường mầm non Thanh Xuân Bắc

Địa chỉ: Thanh Xuân Bắc – Thanh Xuân – Hà Nội

Năm thi công: 2016