Chung cư NC2 – Khu đô thị Cầu Bươu

 

Địa chỉ: Ngũ Hiệp – Thanh Trì – Hà Nội

Năm thi công : 2011